socialmedia

You are currently browsing articles tagged socialmedia.

Twitter Facebook

De opkomst van Webcare

In sterk toenemende mate introduceren Nederlandse bedrijven Webcare, waarbij via social media gevolgd wordt wat er over bijvoorbeeld hun bedrijf of producten en diensten gezegd wordt, en waarbij de conversatie wordt aangegaan met consumenten om feedback te ontvangen en vragen te beantwoorden. Mensen die werkzaam zijn in het vakgebied hebben deze ontwikkeling al geruime tijd in de gaten. Echter, ook de meer traditionele media besteden inmiddels aandacht aan deze nieuwe ontwikkeling.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , , , , , , , ,

Er is sprake van een fundamentele ontwikkeling als gevolg van de opkomst van social media en dat zal in toenemende mate impact hebben op merken en organisaties. Los van de techniek, gaat het hier om een maatschappelijke ontwikkeling. De wereld is steeds meer onderling verbonden en content verspreidt zich razendsnel. De wereld wordt transparanter. Deze ontwikkelingen gelden voor de maatschappij als geheel, maar een opkomende generatie, te weten de Generatie Y, speelt hierin een zeer belangrijke rol.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , , , , , , , ,

De snelle opkomst van social media heeft onvermijdelijk de interesse gewekt van vrijwel elke marketeer. De cijfers spreken voor zich, massaal zijn mensen actief binnen diverse verschillende social media. Maar wat speelt zich af binnen social media en in hoeverre is het relevant voor bedrijven? Om die, en vele andere vragen te beantwoorden, doe ik onderzoek naar de impact van Generatie Y en Social Media op merken en organisaties. In dit artikel ga ik in op de invloed van social media op marketing. Eventueel commentaar of aanvulling zijn zeer welkom.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , , , , , ,