rabobank

You are currently browsing articles tagged rabobank.

Online InvloedDe grootste Nederlandse banken hebben vrijwel evenveel online invloed. Dat blijkt uit cijfers van vijf aanbieders van diensten voor de meting van online invloed. ING, Rabobank en ABN AMRO krijgen weliswaar bijna dezelfde score, maar laten daarmee alle overige banken op een respectabele afstand achter zich. Alleen SNS Bank en Aegon Nederland komen nog in de buurt. De technologie om online invloed te meten is echter zeer jong en de hier gepresenteerde resultaten geven niet meer dan een algemeen beeld van de mate van online invloed van banken. Dat verklaart mogelijk waarom de gebruikte websites voor de meting weinig nuance weten aan te brengen in de online invloed van de drie grootbanken.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Mensen hebben vaak de behoefte zich te onderscheiden van anderen en om hun identiteit te uiten. Zij doen dat ondermeer door uiterlijkheden als het soort kleding dat ze dragen en het type auto waarin ze rijden. Maar ook zaken als goede doelen, waar men zich bij aansluit, en verenigingen waar men lid van wordt, bepalen mede de identiteit van personen. Bedrijven spelen daar met hun merken graag op in.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , ,