Het grote potentieel van Google+

goede doelenOp 28 juni lanceerde Google het langverwachte sociale netwerk Google+ (Google Plus). Bij velen kan het gevoel ontstaan van “niet weer een nieuw sociaal netwerk”. Ik merk ook dat in mijn omgeving weinig mensen warmlopen voor het aanmaken van een profiel op Google+. Echter, om goed te kunnen beoordelen hoe het netwerk het de komende tijd gaat doen, is inzicht nodig in de werking van het netwerk en de context waarin Google+ zich bevindt binnen Google als geheel. Dat laatste is in mijn ogen belangrijk om inzicht te krijgen in de wijze waarop het sociale netwerk zich zal of zou kunnen doorontwikkelen.

Dat het bedrijfsleven wereldwijd aandacht heeft voor Facebook is bekend. Met 750 miljoen Facebook-leden is dat goed te begrijpen. Of bedrijven ook op Google+ zullen inspringen, hangt dan ook primair af van de aantallen gebruikers van het netwerk en de mate van activiteit die zij vertonen. Daarnaast speelt natuurlijk mee welke mogelijkheden Google+ aan bedrijven zal bieden om aanwezig te zijn op het platform met pagina’s, applicaties, advertenties, etc. Dat Google hard werkt aan bedrijfspagina’s op Google+ is inmiddels duidelijk. Een analyse van de mogelijkheden voor bedrijven op Google+ volgt later in een ander artikel.


Meerdere sociale netwerken in één


Google+ is een sociaal netwerk, maar met het ‘circles’ concept is Google+ eigenlijk meer een platform met daarbinnen verschillende sociale netwerken. Zo zijn er cirkels mogelijk voor vrienden, familie, collega’s, zakelijke contacten, mensen die je interessant vindt om te volgen, etc. Waar tot nu toe met Hyves & Facebook voornamelijk berichten in de privé sfeer worden uitgewisseld en LinkedIn een veel meer zakelijke insteek heeft, faciliteert Google+ dit in principe allemaal via hetzelfde platform.

Enerzijds kan je eigen ‘stream’, afhankelijk van de cirkel die je selecteert, amicale berichten van je vrienden bevatten of voornamelijk zakelijke berichten van collega’s over je vakgebied of bv. het bedrijf waar je werkt. Anderzijds bepaal je door het selecteren van de juiste cirkels zelf wie welk soort berichtgeving van jou te zien krijgt. Zo hoef je je geen zorgen te maken dat je baas foto’s van je ziet, waarvan je ook niet zou willen dat je ouders die zien. Andersom kun je ook eenvoudig voorkomen dat je vrienden moe worden van iets te veel berichten, foto’s en video’s over je vakgebied. Deze werking is voor mij stof tot nadenken over het effect dat dit nieuwe sociale netwerk zal hebben op de gevestigde netwerken als LinkedIn, Hyves, Facebook en Twitter. Ik geloof zeker dat Google+ een enorme potentie heeft en dat zal ook zeker effect hebben op de andere sociale netwerksites.

Wijze van verbinden


De manier waarop binnen Google+ verbindingen tot stand komen is fundamenteel anders dan bij de andere bekende sociale netwerksites. Zo is er geen goedkeuring nodig van personen om hen te volgen door ze in een of meerdere cirkels op te nemen. Zij kunnen immers voor alle content die ze plaatsen via hun eigen cirkels bepalen wie het te zien krijgt. Ook Twitter kent natuurlijk dit principe van volgen zonder goedkeuring, maar daar krijgt dan ook iedereen alles te zien en dat heeft gevolgen voor het soort berichten dat uitgewisseld wordt.

Een belangrijk gevolg van het zonder benodigde goedkeuring opnemen van mensen in cirkels, is dat gebruikers van Google+ veel meer connecties in hun netwerk zullen hebben dan gebruikers in andere sociale netwerken. Zo hebben al ruim 264.000 mensen Google CEO Larry Page in hun cirkels opgenomen. Veel meer mensen zullen elkaar dus volgen, waarbij via het selecteren van de juiste cirkels in de ‘stream’ toch voor iedereen de berichten van de voor hen belangrijkste personen zichtbaar zullen zijn.

Iets anders dat sterk kan bijdragen aan het gebruik van Google+ is dat content via Google+ ook gedeeld kan worden met mensen die nog geen gebruiker van Google+ zijn. Zij krijgen dan per email het bericht toegestuurd. Voorwaarde is wel dat de betreffende personen door de verzender van het bericht aan een of meerdere van zijn of haar cirkels zijn toegevoegd. Zo ken ik iemand die van plan is om als docent voorbeelden en actualiteiten te delen met studenten die een bepaald vak volgen. Die studenten plaatst de docent dan in een voor het vak aangemaakte cirkel (via hun email adres) en zo kunnen alle studenten, ook die geen gebruiker van Google+ zijn, berichten van de docent ontvangen.

Het ‘cirkels’ concept heeft niet alleen voordelen. Zo moet bij elk verstuurd bericht worden nagedacht over welke cirkels het mogen zien. Dit went echter snel. Door het grote aantal personen dat via de cirkels gevolgd wordt, bestaat het gevaar dat berichten van bepaalde personen ondergesneeuwd raken door de vele berichten. Dat is uiteraard eenvoudig te voorkomen door de ‘stream’ te filteren op de juiste cirkels, maar ook dat is even wennen.


Losse diensten komen bij elkaar


De eerste reacties op Google+ waren zeer positief. Wat meteen opviel was dat voorheen min of meer losse diensten van Google via Google+ op een centrale en logische plek bij elkaar komen. Dat geldt nu ondermeer voor foto’s en video’s (Picasa), de recentelijk geïntroduceerde +1 button en zelfs Google Buzz. Van dat laatste begrijp ik (nog) niet wat de toegevoegde waarde ervan is binnen Google+. En voor video is de vraag hoe YouTube in het sociale netwerk geïntegreerd kan worden.

Ook al zijn de eerste reacties positief, het zou een vergissing zijn om Google+ te beoordelen op basis van wat we er nu van zien. Google heeft altijd bekend gestaan om hun vele verschillende producten en diensten en daarvan is een behoorlijk aantal zeer geschikt om te integreren in Google+. Als we ons daarbij realiseren hoeveel gebruikers die diensten hebben, dan wordt duidelijk wat de groeipotentie is van het netwerk. Denk daarbij aan GMAIL (200 mln.), Picasa (500 mln.), Google Buzz (30 mln.) en Google Docs (3 mln.). Via het nieuwe Google+ platform komen de overige diensten van Google beter dan voorheen onder de aandacht. Voor de gemiddelde internetgebruiker worden de verschillende diensten nu veel toegankelijker.

Dat er door Google hard gewerkt wordt aan het qua branding dichter bij elkaar brengen van de verschillende diensten, blijkt duidelijk uit recente berichten. Zo krijgen Picasa en Blogger een nieuw jasje en krijgen GMAIL & Google Agenda ook een nieuw design. Ook is Google Docs nu al beschikbaar in een nieuwe stijl. Dit alles kan een voorbode zijn van volledige of gedeeltelijke integratie in Google+. Hieronder is duidelijk te zien dat de designs flink naar die van Google+ toe groeien.

De mogelijkheden voor de integratie van Google-diensten in Google+ zijn zeer interessant. Met Google Docs kunnen bijvoorbeeld bij berichten ook documenten meegestuurd worden en via specifieke cirkels kan via collaboratie aan documenten gewerkt worden. Het gebruik van Google Agenda is ook goed voor te stellen binnen het sociale netwerk. Voor de grootste dienst, Google Search, is het echter lastiger. En Google denkt natuurlijk zeer goed na voordat het op dit vlak grote wijzigingen aanbrengt. Het lijkt er echter op dat uiteindelijk veel op zal gaan in het overall Google+ platform en ‘zoek’ dus ook. De vraag hoe Google+ en Google Search geïntegreerd kunnen worden roept diverse andere vragen op. Hoe ga je bv. om met een grote hoeveelheid aan +1’s en content uit Google+ in je zoekresultaten? En waar is binnen het Google+ platform de ruimte voor de zoekfilters, de advertenties, etc.? Elke voorspelling zal automatisch op enkele fronten de plank volledig mis slaan, maar de vraag fascineerde mij genoeg om de onderstaande schets te maken. Graag hoor ik via de reacties wat dit met jullie doet en wat jullie gedachtes hierover zijn.


Gepersonaliseerde zoekresultaten


In maart kondigde Google de +1 knop aan waarmee mensen in zoekresultaten van Google, maar ook op andere websites aan kunnen geven dat ze de informatie aanbevelen, nuttig of gewoon leuk vinden. Ook binnen Google+ kan nu aan alle berichten een +1 gegeven worden. Het aantal +1’s dat gegeven wordt zal de komende periode dus aanzienlijk toenemen. Los van de aandacht die via de +1’s wordt gegeven aan content, ontstaan er binnen de voor Google zeer belangrijke zoekmachine gepersonaliseerde zoekresultaten. Dat is zeer interessant voor mensen die via Google zoeken en daarmee automatisch ook voor (commerciële) aanbieders van content (SEO-vakgebied). Inmiddels heeft Google aangekondigd dat ook openbaar op Google+ geplaatste berichten in de zoekresultaten zullen verschijnen.

Een voorwaarde voor het zien van gepersonaliseerde zoekresultaten is dat gebruikers van Google zijn ingelogd. Om te laten zien hoe het werkt heb ik binnen Google (ingelogd) gezocht op ‘mobiel bankieren’. Het resultaat is hieronder weergegeven.

De hier getoonde zoekresultaten stonden bij mij op de derde en vierde positie en waren dus direct zichtbaar. Toen ik niet was ingelogd vond ik deze resultaten op respectievelijk de 14e en 19e positie. In het rood zijn alle eigenschappen weergegeven die alleen zichtbaar zijn als je bent ingelogd. Als eerste is de +1 knop zichtbaar en ik zie dat het bericht over mobiel bankieren op Finno via een +1 is gedeeld door Pascal Spelier, een collega van mij en eigenaar van het blog Finno.nl. Ook geeft Google mij aan dat ik op Quora verbonden ben met Pascal. Dat Google mijn connecties op Quora kan inzien heb ik zelf op Google+ ingesteld. Bij het zoekresultaat voor mobiel bankieren van MoneYou zie ik dat het via een +1 gedeeld is door Jorden Lentze, ook een collega en specialist op het gebied van Google Search t.b.v. webmarketing. Daarnaast geeft Google mij aan dat ik met Jorden verbonden ben op Google+.


Content binnen Google+


Graag ga ik weer terug naar de content specifiek binnen Google+. Door het ‘cirkels’ concept geloof ik dat er veel meer informatie ook openbaar zal worden gedeeld dan bv. binnen Facebook het geval is. Via Facebook kan zeker ook content gevonden worden van personen buiten je netwerk, maar het is niet intuïtief in mijn ogen en door de sterkere verbinding tussen de personen in het netwerk wordt er minder content openbaar gedeeld.

Zoeken naar voor jou interessante onderwerpen is zeer eenvoudig via het binnen Google+ nog niet zo bekende ‘Sparks’. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op een van je hobby’s of de naam van je bedrijf. De mogelijkheid bestaat dan om van die trefwoorden een ‘interesse’ te maken zodat je er daarna altijd met een enkele klik recente berichtgeving over kunt vinden.

Een interessante toepassing bij het zoeken binnen Google+ is dat er locatie specifieke zoekresultaten getoond kunnen worden. Ik heb dat alleen kunnen doen via de mobiele website van het netwerk en het is ook logisch dat deze functionaliteit voornamelijk via mobiele toestellen gebruikt zal worden. Hieronder heb ik een voorbeeld opgenomen.


Conclusie


Het onderzoek naar Google+ voor dit artikel was zeer interessant en heeft mij veel inzicht gegeven in de groeipotentie van het sociale netwerk. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruikersaantal, grotendeels door huidige gebruikers van andere Google-diensten, de komende periode aanzienlijk zal toenemen. Dit zal ondermeer bepaald worden door de mate waarin Google haar diensten gaat integreren in het netwerk. Vooral ook naar de aangekondigde propositie voor bedrijven binnen Google+ ben ik zeer benieuwd aangezien ook dat bepalend zal zijn voor het aantrekken van nieuwe gebruikers. Op de kansen en mogelijkheden voor bedrijven binnen Google+ ga ik in een volgend artikel in. Laat s.v.p. via de reacties weten waar jullie dan graag aandacht voor zien.Noot: Dit artikel verscheen eerder op Marketingfacts.nl

Share

Tags: , , , ,

 1. Jolanda’s avatar

  Hi!

  Helder en goed artikel!
  1 puntje. Je schrijft ‘Iets anders dat sterk kan bijdragen aan het gebruik van Google+ is dat content via Google+ ook gedeeld kan worden met mensen die nog geen gebruiker van Google+ zijn’.

  Dit kan alleen voor een persoonlijke pagina en niet voor een organisatiepagina. Ik zie dat je alles met een persoonlijke pagina hebt getest. Er zijn helaas toch wat afwijkingen bij bedrijvenpagina’s….

  Groet,
  Jolanda

 2. Sander Nube’s avatar

  Hoi Jolanda,

  Dank voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Dit artikel heb ik in juli geschreven en toen was nog niet eens bekend of en zo ja in welke vorm er bedrijvenpagina’s zouden komen op Google+.

  Over specifiek de mogelijkheden voor bedrijven op Google+ wil ik ook nog een artikel schrijven. Moet er alleen even de tijd voor vinden / maken :-)

  Groet,
  Sander

 3. Vidya’s avatar

  Great article! Thanks for sharing such a good information.The most simple yet complete and explaining the purity and main point behind the topic.Do keep sharing these kind of posts,they are really helpful in making our mind to good thinking and apply our thought.

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>