Marketing

You are currently browsing the archive for the Marketing category.

Intention EconomyGoogle & Facebook can stop collecting buckets of customer data. Consumers will provide the data themselves, when and how they want to. Well, that’s what Doc Searls describes in his book ‘The Intention Economy – When Customers Take Charge’. I heard of the book via a book talk on YouTube, which he did at Harvard Law School. I read the book and found it very interesting. To get warmed up, I suggest you look at this video from The Onion, which Doc Searls also shows in his previously mentioned book talk. In this very entertaining video reality is distorted by calling Facebook a “massive surveillance program run by the CIA”, with its very successful “operation FarmVille, which the CIA credits for pacifying over 85 million people.”

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , , ,

goede doelenOp 28 juni lanceerde Google het langverwachte sociale netwerk Google+ (Google Plus). Bij velen kan het gevoel ontstaan van “niet weer een nieuw sociaal netwerk”. Ik merk ook dat in mijn omgeving weinig mensen warmlopen voor het aanmaken van een profiel op Google+. Echter, om goed te kunnen beoordelen hoe het netwerk het de komende tijd gaat doen, is inzicht nodig in de werking van het netwerk en de context waarin Google+ zich bevindt binnen Google als geheel. Dat laatste is in mijn ogen belangrijk om inzicht te krijgen in de wijze waarop het sociale netwerk zich zal of zou kunnen doorontwikkelen.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , ,

goede doelenGoede doelen lijken meer gebruik te maken van social media dan commerciële bedrijven. Tot deze voorlopige conclusie kom ik door mijn eigen ervaring met bedrijven binnen social media en een globale rondgang voor goede doelen binnen bekende sociale netwerksites. De aanleiding voor mij om dit te doen, was dat ik de afgelopen periode met een aantal goede doelen positief in aanraking kwam via social media. Daarnaast spreekt het onderwerp mij erg aan omdat dergelijke organisaties vaak beperkte middelen hebben en met social media (campagnes), mits goed en creatief toegepast, met beperkte middelen goede resultaten kunnen behalen.

Read the rest of this entry »

Share

Online InvloedDe grootste Nederlandse banken hebben vrijwel evenveel online invloed. Dat blijkt uit cijfers van vijf aanbieders van diensten voor de meting van online invloed. ING, Rabobank en ABN AMRO krijgen weliswaar bijna dezelfde score, maar laten daarmee alle overige banken op een respectabele afstand achter zich. Alleen SNS Bank en Aegon Nederland komen nog in de buurt. De technologie om online invloed te meten is echter zeer jong en de hier gepresenteerde resultaten geven niet meer dan een algemeen beeld van de mate van online invloed van banken. Dat verklaart mogelijk waarom de gebruikte websites voor de meting weinig nuance weten aan te brengen in de online invloed van de drie grootbanken.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Socializing BusinessEr is een machtsverschuiving gaande van bedrijven en organisaties richting consumenten. Gedreven door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen dwingen consumenten bedrijven om transparanter te worden, te luisteren naar klantbehoeften en met verbeterde dienstverlening daarop in te spelen. Dat zijn enkele van de voornaamste bevindingen uit onderzoek dat ik gedaan heb naar de impact van de Generatie Y en social media op merken en organisaties. Het onderzoek, met als titel Socializing Business, ben ik gestart naar aanleiding van ervaringen met jongere collega’s en het lezen van ondermeer Connect! van Menno Lanting en Socialnomics van Erik Qualmann. Het volledige onderzoek is in dit artikel bijgevoegd.

Read the rest of this entry »

Share

Online BeinvloedersIn hoog tempo ontdekken bedrijven social media, voornamelijk ten behoeve van klantenservice en reputatiemanagement. Veel consumenten laten zich via sociale netwerksites, fora en weblogs uit over bedrijven, merken en producten. En als beroemdheden of invloedrijke personen dat doen, heeft dat vaak extra impact. Een recent voorbeeld daarvan is de aanval van Youp van ’t Hek, begonnen met T-Mobile, op de helpdesks van grote bedrijven in Nederland. Gisteren beschreef Peter Kerkhof in zijn blog op welke manieren de inhoud van berichten de invloed ervan kan bepalen. In dit artikel ga ik ook in op invloed, maar dan vooral op de online beïnvloeders en de kansen en bedreigingen daarvan voor bedrijven.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , ,

Mensen hebben vaak de behoefte zich te onderscheiden van anderen en om hun identiteit te uiten. Zij doen dat ondermeer door uiterlijkheden als het soort kleding dat ze dragen en het type auto waarin ze rijden. Maar ook zaken als goede doelen, waar men zich bij aansluit, en verenigingen waar men lid van wordt, bepalen mede de identiteit van personen. Bedrijven spelen daar met hun merken graag op in.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , ,

De snelle opkomst van social media heeft onvermijdelijk de interesse gewekt van vrijwel elke marketeer. De cijfers spreken voor zich, massaal zijn mensen actief binnen diverse verschillende social media. Maar wat speelt zich af binnen social media en in hoeverre is het relevant voor bedrijven? Om die, en vele andere vragen te beantwoorden, doe ik onderzoek naar de impact van Generatie Y en Social Media op merken en organisaties. In dit artikel ga ik in op de invloed van social media op marketing. Eventueel commentaar of aanvulling zijn zeer welkom.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , , , , , ,