Communicatie

You are currently browsing the archive for the Communicatie category.

Klacht_PostNL

 


 

Share

Tags: , , ,

Twitter Facebook

De opkomst van Webcare

In sterk toenemende mate introduceren Nederlandse bedrijven Webcare, waarbij via social media gevolgd wordt wat er over bijvoorbeeld hun bedrijf of producten en diensten gezegd wordt, en waarbij de conversatie wordt aangegaan met consumenten om feedback te ontvangen en vragen te beantwoorden. Mensen die werkzaam zijn in het vakgebied hebben deze ontwikkeling al geruime tijd in de gaten. Echter, ook de meer traditionele media besteden inmiddels aandacht aan deze nieuwe ontwikkeling.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , , , , , , , ,

Mensen hebben vaak de behoefte zich te onderscheiden van anderen en om hun identiteit te uiten. Zij doen dat ondermeer door uiterlijkheden als het soort kleding dat ze dragen en het type auto waarin ze rijden. Maar ook zaken als goede doelen, waar men zich bij aansluit, en verenigingen waar men lid van wordt, bepalen mede de identiteit van personen. Bedrijven spelen daar met hun merken graag op in.

Read the rest of this entry »

Share

Tags: , , , , ,